Suvarna Gopuara, Soopikavarohana ritual

Suvarna Gopura Project : Soopika Avarohana carried out today

Soopikavarohana, a ritual part of Suvarna Gopura nirmana was conducted today at Shri Krishna Matha.

Suvarna Gopura Project : Soopika Avarohana carried out today Read More ยป