palimaru 60

Palimaru@60, Janmanakshtra, birthday, Udupi, Palimaru

Sri Vidhyadheeshateerthra janmanakshatra celebration

On account of Sri Vidhyadheeshateerthra janmanakshatra on 8th (tomorrow )there was Dhanvantari japa, Samsthana pooje with vishnusahasranaama parayana by the students today @Palimaru Matha, Palimaru. The event followed by teertha prasada to devotees ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಅರವತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಧನ್ವಂತರೀ ಹೋಮಾದಿಗಳ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಗುರುಕುಲದ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಧನ್ವಂತರೀ ಜಪ, ರಾಮದೇವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ […]

Sri Vidhyadheeshateerthra janmanakshatra celebration Read More »

Arpanotsava

Sri Swamiji’s 60th Birthday – Arpanotsava

ಶ್ರೀಪಾದರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತನೇ ಸುಧಾಮಂಗಳದ ಅರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ “ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧಾನುವಾದ” ಮಾಡಿದರು. ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀಪಾದರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ “ಅರ್ಪಣೋತ್ಸವ”ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಹತ್ತನೇ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಪಾಠದ ಅರ್ಪಣೆ “ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧಾಮಂಗಳದ ಅರ್ಪಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಇಂದು ಬಹಳ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಮಾರು ಮಠದ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀಪಾದರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು, ಭಂಡಾರಿಕೇರಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು, ಮಂತ್ರಾಲಯ

Sri Swamiji’s 60th Birthday – Arpanotsava Read More »