Inauguration

Inauguration, Educational Instutions

Inauguration of Poornapragna PU College

The newly constructed PU College ,and the girls and boys Hostel of Poornapragna Educational Institute of admaru that was founded by Sri Vibhudesha Tirtharu was inaugurated by the present Admaru srigalu Sri. Vishwapriya Tirtharu and Sri Vidhyadeesha Tirtharu of Palimaru matha and Sri Eeshapriya Tirtharu ,junior srigalu of Admaru matha. Sripadaru also felicitated Chi.Ranjan the

Inauguration of Poornapragna PU College Read More »

Paravidya Sadana, palimaru, Vidyabhushana, Admaru Swamiji, Inauguration

Inauguration of Paravidya Sadana at Palimaru

ಪಲಿಮಾರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪಲಿಮಾರು ಮಠದಲ್ಲಿ ತತ್ವಸಂಶೋಧನಾಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ “ಪರವಿದ್ಯಾಸದನ”ದಲ್ಲಿ ದಿ-4-3-2016ರಂದು ಅದಮಾರು ಮಠದ ಹಾಗು ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಪಟ್ಟದ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀಕಾಳಿಂಗಮರ್ದನಕೃಷ್ಣ ಹಾಗು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅದಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಪ್ರಿಯತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದರು ಹಾಗು ಪಲಿಮಾರು ಮಠ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ನೆರೆವೇರಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ತತ್ವಸಂಶೋಧನಾಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ “ಪರವಿದ್ಯಾಸದನ” ಎಂಬ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಶ್ರೀಪಾದರು, ಅದಮಾರು ಮಠದ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಪಾದರು, ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಗಾರಾದ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರು ಹಾಗು

Inauguration of Paravidya Sadana at Palimaru Read More »