Swagata Samiti – Scholars

Paryaya Swagata Samiti – Scholars

Vidyavachaspati Dr.Bannanje Govindacharya Padmashri Prashasti Puraskrutaru Prof.A.Haridasa Bhat, Bangalore
Vidwan Sri Haridasa Upadhyaya Vidwan Sri Sagri Raghavendra Upadhyaya
Dr. Pabhanjana Acharya, Bengaluru Vidwan Sri D.V Harikrishna Tantri
Vidwan Sri Korangrapadi Seetarama Acharya Dr.N.Lakshminarayana Bhat,Udupi
Vidwan Sri Padubidri Lakshminarayana Sharma Vidwan Dr.H.Satyanarayana Acharya
Vidwan Sri.K.Appannacharya, Koutalam Prof.Srinivasa Acharya Varakhedi,Bengaluru
Prof.K.Srinivasa Adiga,Saligrama Vidwan Sri U Keshavacharya,Bengaluru
Vidwan Sri Rajagopala Upadhyaya Kutyaru Dr.B.N Vijayendracharya, Mysore
Vidwan Sri Sreepati Upadhyaya,Kumbhasi Dr.K.Ganapati Bhat,Udupi
Vidwan Sri B.Madhusudana Acharya, Udupi Dr.Venkatesha Acharya Korlahalli,Mulabagilu
Vidwan Sri Subramanya Bhat,Gundibylu Vidwan S.R. Mohanacharya Bengaluru
Vidwan P.Balarama Bhat,Udupi Vidwan B.Gururaj, TTD Tirumala
Dr.Vamshikrishna Acharya Purohit,Udupi Vidwan Sri.Raghavendra Bhat,Varkaadi
Vidwan Sri.K.V Shankarayana Bhat,Palimaru Vidwan Sri Sudarshana Bhat, Malleshwaram
Vidwan Sri Sriamana Achar, Palimaru Vidwan Sri Ramamurthy Bhat, Bellarpady
Vidwan Sri A.P. Vijayendran, Chennai Vidwan Sri Pagadala Ananda Teertha Acharya, Tirumala
Vidwan Sri B.G. Gopala Acharya, Udupi Vidwan Sri Sripati Upadhyaya,