Sahasra Shankha Ksheeraabhisheka at Mysore

ಸಹಸ್ರಶಂಖಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ

ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಪಟ್ಟದ ದೇವರಾದ “ಸೀತಾಂಜನೇಯಲಕ್ಷ್ಮಣಸಮೇತರಾದ ಕೋದಂಡಪಾಣಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರದೇವರಿಗೆ” ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ “ಸಹಸ್ರಶಂಖಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ” ಇಂದು ಮೈಸೂರು ಟಿ. ನರ್ಸಿಪುರದ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಕಾವೇರಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸೋಸಲೆ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಹಾಗು ಅದಮಾರು ಮಠದ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಪಾದರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಅಮೃತಹಸ್ತದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

Sahasra Shankha Ksheerabhisheka

 

Sahasra Shankha Ksheerabhisheka

 

Sahasra Shankha Ksheerabhisheka

 

Sahasra Shankha Ksheerabhisheka

 

Sahasra Shankha Ksheerabhisheka

 

Sahasra Shankha Ksheerabhisheka

 

Sahasra Shankha Ksheerabhisheka

 

Sahasra Shankha Ksheerabhisheka

 

Sahasra Shankha Ksheerabhisheka

 

Sahasra Shankha Ksheerabhisheka

 

Sahasra Shankha Ksheerabhisheka

 

Sahasra Shankha Ksheerabhisheka

 

Sahasra Shankha Ksheerabhisheka

 

Sahasra Shankha Ksheerabhisheka

 

Sahasra Shankha Ksheerabhisheka

 

Sahasra Shankha Ksheerabhisheka

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.