Inaugural Function of Panchlingeshwara in Paranthi

ಪಾರಂತಿಯ ಶ್ರೀಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಕನಸಾದ, ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯವಾದ ಪಾರಂತಿಯ ಶ್ರೀಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಜೀಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ಹಾಗು ಅದಮಾರು ಮಠದ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಪಾದರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ “ಶ್ರೀಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದೇವರ” ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Panchalingeshwara temple Inauguration

 

Panchalingeshwara temple Inauguration

 

Panchalingeshwara temple Inauguration

 

Panchalingeshwara temple Inauguration

 

Panchalingeshwara temple Inauguration

 

Panchalingeshwara temple Inauguration

 

Panchalingeshwara temple Inauguration

 

Panchalingeshwara temple Inauguration

 

Panchalingeshwara temple Inauguration

 

Panchalingeshwara temple Inauguration

 

Panchalingeshwara temple Inauguration

 

Panchalingeshwara temple Inauguration

 

Panchalingeshwara temple Inauguration

 

Panchalingeshwara temple Inauguration

 

Panchalingeshwara temple Inauguration

 

Panchalingeshwara temple Inauguration

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.