Goddess Durga at Udupi

Narakasura Vadha by Satyabhaama

Narakasura Vadha by Satyabhaama, nitya laksha tulasee archane and maha pooje

Narakasura Vadha by Satyabhaama Read More ยป