Badri yatre, North India, Badrinath, narayana

ಬದರೀಯಾತ್ರೆ

Sri vidhyadheesha tirtharu of palimaru matha and Sri Eeshapriya tirtharu of admaru matha reached Badri kshetra and performed the DANDODAKA, SNANA in the Alaknanda river and also had darshana of the Lord Badarinarayana. (24-6-2016) ಉತ್ತರಭಾರತ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು(ಬದರೀಯಾತ್ರೆ) ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು, ಅದಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಈಶಪ್ರಿಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಬದರೀಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಲುಪಿ ಅಲಕಾನಂದದಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದಂಡೋದಕ ನೆರೆವೇರಿಸಿ ಬದರೀನಾರಾಯಣನ […]

ಬದರೀಯಾತ್ರೆ Read More »