Tapta Mudra Dharane

Tapta Mudra Dharane 2016

|| Sri Rama Sri || Thaptha Mudraadhaaranam Ekaadashi  July16  Friday Sri Palimaru Swamiji’s Programs Bangalore : Sri Prasanna Srinivasa Rayara Sannidhi Andrahalli Peenya 5.00am to 6.30am Mysore : Sri Krishna Mandira Narayana Shashtri Road Shivarampet Mysore 9.00am to 11.00am Sri Krishna Shame Sahukar Chennaiya Road Saraswathipuram Mysore 12.00pm to 4.00pm Sri Krishna Mandira K.R.Nagara 5.00pm […]

Tapta Mudra Dharane 2016 Read More »