Rajarajeshwara Prashasthi-2016

ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -2016

ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಕರ್ತಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಕೊಡುವ “ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ” ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಂದು ಶ್ರೀಯೋಗದೀಪಿಕಾವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ಅಕಮಂಚಿ ಅನಂತಾಚಾರ್ಯ’ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.  

ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -2016 Read More »