Paryaya Swagata Samiti – Presidents

Sri Jagadish Sridhar, Dubai Sri Vasudeva Asranna, Kateel
Sri Vasudeva Rao – Woodlands, B’lore Sri Murali Rao – Woodlands, Chennai
Sri KL Rao – Woodlands, Chennai Sri Dr.Ravichandran, Diya Systems-M’luru
Sri Nagendra – Nirmaan Promoters, Mysuru Sri Harikrishna Punarooru
Sri M.B Puranik, Mangaluru Sri Pradeep Kalkura, Mangaluru
Sri A Raghavendra Rao – Srinivasa Group of Hotels Sri Raghavendra Rao-Nandini, Neramballi
Sri Nandita Guruprasad Acharya Dr.M.S.Alva
Dr.Suresh Rao, Mumbai Sri Aruna Nagendracharya
Sri B.P.Raghavendra Rao Sri Vasudeva Bhat, Dubai
Sri Subramanya P Bagiltaya, B’lore Sri Sadashiva Bhat, New Delhi
Sri Sridhara Bhat Sri Gurme Suresh Shetty
Sri Purushotham Shetty , Ujwal Promoters Parkala Sri Manjunatha Upadhya
Sri Ananta Nayak, ACC Dr.Sandhya Pai,Manipal
Sri Ramadas Manmannaiah,B’lore Sri Srikant Kemtur
Sri Haridas Bhat, Mumbai Sri Nandakumar, Udupi
Sri Sujan Chandra, M’luru Sri D.P.Anantha, B’lore
Sri Prakash Karanth,Narikombu Sri N.Anand, Select Cabs, Chennai
Sri B.Govindan, Bhima – Trivandrum Sri Jayaram Bannan, Udupi
Sri B.Bindumadhava, Bhima – Kochi Sri B.Girirajan, Bhima,Calicut
Sri Ramavittala Das, Mysore Sri B.Krishnan, Bhima – Udupi
Sri Guruprasad, Nirmaan Promoters, Mysore Sri B.Lakshmikanthan, Bhima – Alleppy
Sri P.R.Vitthal, Coimbatore Sri Dinesh Prabhu / Sri Ramadas Prabhu
Sri K.Narayana Das, Chennai Sri Sachidananda Rao, Mumbai
Sri Venkaiah Shetty, Manavi Sri Ravi Shyam, Coimbatore
Sri Raghavendra Shetty, Manavi Sri Yelinje Prabhakar Shetty, Mumbai
Sri Chandrashekhara Kalkura, Kurnool Sri Shivaiah Shetty, Manavi
Sri Dr.G.B.Sattur, Hubli Sri Vasudev Bhat, Ramya Creations, Mysore
Sri Raghavendra Rao K, Shobha Hotel, Nandyala Sri Sudhakar Rao, Gadag
Sri Palimaru Meginamane Sudhar shetty, Mumbai Sri C.R. Murali, C.A, Bengaluru