Paryaya Sanchara – March 2017

His Holiness Sri Swamiji will be commencing his 2nd  Srikrishna Pooja Paryaya from 18.01.2018.  He is on Paryaya Sanchara from 01.01.2017 . The tentative program for the month of March 2017 is [...]

ಅದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾ ದ್ವಿತೀಯ ಪರ್ಯಾಯ – ಅಕ್ಕಿ ಮುಹೂರ್ತ

ಭಾರತದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವೈಷ್ಣವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಪಂಢರಪುರ, ತಿರುಮಲೆ ಹಾಗು ಉಡುಪಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾದಬ್ರಹ್ಮ, ಕಾಂಚನಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮನೆನಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮಧ್ವರಿಂದ [...]

Tapta Mudradharane

|| Sri Rama Sri || Thaptha Mudraadhaaranam Ekaadashi  July15  Friday Sri Palimaru Swamiji’s Programs Bangalore : Sri Prasanna Srinivasa Rayara Sannidhi Andrahalli Peenya 5.00am to 6.30am [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search