Skip to main content
x

VHP Basavaraj visited Shri Krishna Matha

Sri Basavaraj, the chief organiser of Vishva Hindu Parishat in Karnataka visited today Shri Krishna Matha. His Holiness Sri Vidyadheesha Teertha Swamiji blessed him with phala mantrakshate. District president Sri Vilas Nayak, regional secretary Sri Sharan Pumpwell, Convenor of Bhajarangadal Sri Sunil K.R were present during this visit.SGR_9364.jpg
SGR_9366.jpg