Skip to main content
x

Chandrahasa Charitre Harikathe

As a part of the joint collaboration of Harikatha Parishat (R), Mangaluru, Akhila Karnataka Kirtana Parishat (R), Bengaluru and Shri Hande Dasa Pratishtana (R), Karkala, under the auspices of paryaya Shri Palimaru Matha to present Harikatha Jnana Yagna continually for a period of 60 days, Huchchahanumadasa of Bengaluru delivered a harikatha recital on "Chandrahaasa charitre" at the madhvamantapa of Shri Krishna Matha.