Skip to main content
x

Daily Events 11.07.2018

Shri Shrishadasaru of Udupi presented harikatha prasanga on "Mahabharata"

harikatha-shreeshadasaru.jpg

His Holiness Sri Swamiji is performing a mangalarati to Shri Krishna during Chamara Seva

mangalarati.jpg

Yakshagana by Sri Jansale Raghavendra Acharya and Team

yakshagana.jpg