“ಋಕ್ಸಂಹಿತಾ ಯಾಗ”

ಸಗ್ರಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಐತಾಳರ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅರವತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಸಲುವಾಗಿ ಏಳುದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ “ಋಕ್ಸಂಹಿತಾ ಯಾಗ”ದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.

Read more
Wordpress Diwali Greetings