“ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಪಾಠ ಹಾಗು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂವಾದ”

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನಾ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾ-13-05-2016ರಂದು “ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಪಾಠ ಹಾಗು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂವಾದ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸುವಿದ್ಯೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

Read more

“ಶ್ರೀಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದೇವರ” ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಕನಸಾದ, ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯವಾದ ಪಾರಂತಿಯ ಶ್ರೀಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಜೀಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ

Read more

Sri Vidyamanyara Aradhana at Palimaru

ವೇದಾಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದಿಗ್ಗಜರೆನಿಸಿದ, ಶತಮಾನದ ಶಕಪುರುಷರಾದ, ಪರವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾನ್ಯರಾದ, ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ಮಾನಾಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ 15ನೇ ಆರಾಧನೆ ಇಂದು.ಇಡಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ತತ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ

Read more
Wordpress Diwali Greetings