“ಶ್ರೀಪುರಂದರೋತ್ಸವ”

TTDಯವರು ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ “ಶ್ರೀಪುರಂದರೋತ್ಸವ”ದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರಿಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಪದ್ಯಗಳ ಸಂಗೀತಗಾಯನ ಹಾಗು ಆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಲಿಮಾರು

Read more

“ತಿರುಮಲ_ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ TTD ಹಾಗು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ “

ತಿರುಮಲ_ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ TTD ಹಾಗು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ “ಶ್ರೀಪುರಂದರೋತ್ಸವ”ದಲ್ಲಿ ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಹಾಗು ಅದಮಾರು

Read more
Wordpress Diwali Greetings