“ಶ್ರೀರಾಮನವಮೀ ಉತ್ಸವ” 8th day

ಸಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ “ಶ್ರೀರಾಮನವಮೀ ಉತ್ಸವ” ಕೊನೆಯ ದಿನ, ನಿನ್ನೆ ರಾಮನವಮಿಯ ದಿವಸ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀಪಾದರು ‘ವಿಶೇಷಕಲಶಾಭಿಷೇಕ’ ಮಾಡಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ರಾಮದೇವರು

Read more

“ಶ್ರೀರಾಮನವಮೀ ಉತ್ಸವ”

ಸಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ “ಶ್ರೀರಾಮನವಮೀ ಉತ್ಸವ”ದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರದೇವರು ಅವತರಿಸಿದ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಪಟ್ಟದ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ‘ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ”ವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ

Read more
Wordpress Diwali Greetings