“ಶ್ರೀರಾಮನವಮೀ ಉತ್ಸವ”

ಸಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ “ಶ್ರೀರಾಮನವಮೀ ಉತ್ಸವ”ದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರದೇವರು ಅವತರಿಸಿದ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಪಟ್ಟದ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ‘ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ”ವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ

Read more

“ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ” 4th Day…

ಸಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ “ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ” ದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವಾದ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರಿಗೆ ‘ಶ್ರೀರಂಗಪೂಜೆ’ ‘ಡೋಲೋತ್ಸವ’ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಹಾಗು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಈಶಪ್ರಿಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು

Read more
Wordpress Diwali Greetings