“ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ” ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಕರ್ತಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಕೊಡುವ “ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ” ಎಂಬ

Read more
Wordpress Diwali Greetings