Sri Sri Vidyadheeshateertha Swamiji’s “SHOBHAYATRA”

Sri Vidyadheesha Teertharu and Sri Eeshapriyatirtharu performed "PANCHAMRUTA ABHISHEKA" to Sri Jagannatha dasaru at Manvi. ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಿಗೆ Read more

ಶ್ರೀರಾಮದೇವರಿಗೆ “ತುಲಾಭಾರ”

T.T.D. ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಗು ಶ್ರೀಗುರುರಾಜ ಭಜನಾ ಮಡಳಿ, ಕೋಟೆ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರ ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿ ಹಾಗು ಶ್ರೀಮಧ್ವನವಮಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ

Read more
Wordpress Diwali Greetings