Paranti Panchalingeshwar temple

ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನದೇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಹಾಗು ಮಡದಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾರಂತಿಯ ಪಂಚಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತರಾದ ಶ್ರೀಅನಿರುದ್ಧ-ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ-ಸಂಕರ್ಷಣ-ವಾಸುದೇವ-ನಾರಾಯಣದೇವರಿಗೆ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ, ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ

Read more

Paranti Panchalingeshwar temple

ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನದೇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಹಾಗು ಮಡದಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾರಂತಿಯ ಪಂಚಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತರಾದ ಶ್ರೀಅನಿರುದ್ಧ-ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ-ಸಂಕರ್ಷಣ-ವಾಸುದೇವ-ನಾರಾಯಣದೇವರಿಗೆ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ, ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ

Read more

Paranthi Panchalingeshwara – preparations

ಪಾರಂತಿ ಶ್ರೀಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಪಾರಂತಿಯ ಶ್ರೀಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದೇವರ “ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ”ದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ದೇವರ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಾಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತತ್ವಹೋಮ, ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ, ಬಳಿತ್ಥಾಸೂಕ್ತಹೋಮ ಹಾಗು ನಾಳೆಯ “ಅಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ”ಗಳ

Read more

Paranthi Brahmakalashotsava – 2nd Jan

ಪಾರಂತಿ ಶ್ರೀಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ- ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಪಾರಂತಿಯ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ “ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ” ಬಿಂಬಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ

Read more
Wordpress Diwali Greetings