“ಹನುಮಜ್ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ” 19 Apr 2016

ಪಲಿಮಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ “ಹನುಮಜ್ಜಯಂತಿ”ಯ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ೧೯-೦೪-೨೦೧೬ ರಾತ್ರಿ ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರಾಚಾರ್ಯ ಮೈಸೂರು ಇವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ “ಭೀಮಸೇನವಿಜಯ” ಎಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಪಲಿಮಾರು “ಹನುಮಜ್ಜಯಂತಿ”ಯ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ

Read more
Wordpress Diwali Greetings