ಶ್ರೀರಾಮದೇವರಿಗೆ “ತುಲಾಭಾರ”

T.T.D. ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಗು ಶ್ರೀಗುರುರಾಜ ಭಜನಾ ಮಡಳಿ, ಕೋಟೆ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರ ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿ ಹಾಗು ಶ್ರೀಮಧ್ವನವಮಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ

Read more

“ತಿರುಮಲ_ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ TTD ಹಾಗು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ “

ತಿರುಮಲ_ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ TTD ಹಾಗು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ “ಶ್ರೀಪುರಂದರೋತ್ಸವ”ದಲ್ಲಿ ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಹಾಗು ಅದಮಾರು

Read more
Wordpress Diwali Greetings