Sri Sri Vidyadheeshateertha Swamiji’s “SHOBHAYATRA”

 In General, Paryaya Sanchara, Sanchara

Sri Vidyadheesha Teertharu and Sri Eeshapriyatirtharu performed “PANCHAMRUTA ABHISHEKA” to Sri Jagannatha dasaru at Manvi.

ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಿಗೆ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಹಾಗು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಈಶಪ್ರಿಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು “ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ” ಮಾಡಿದರು.

Recommended Posts

Leave a Reply

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search