Sri Sri Vidyadheeshateertha Swamiji’s “SHOBHAYATRA”

Sri Vidyadheesha Teertharu and Sri Eeshapriyatirtharu performed “PANCHAMRUTA ABHISHEKA” to Sri Jagannatha dasaru at Manvi.

ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಿಗೆ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಹಾಗು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಈಶಪ್ರಿಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು “ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ” ಮಾಡಿದರು.

Leave a Reply

Wordpress Diwali Greetings
%d bloggers like this: