Sree Rama devara Pooja in Bade Hanuman(Haridwar)

Having Returned from Badrinath, Sri Vidhyadheesha tirtharu yesterday visited BADE HANUMAN MANDIR,a branch of Palimar mutt at Haridwar and performed Sri rama pooja, moorti of bade Hanuman and Gangapooja . The devotees were also enlightened of the Badrikshetra mahime by gurugalu followed by tirthaprasada.

ಬದರೀಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಮರಳಿ ಬಂದ ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ತಮ್ಮದೇ ಮಠದ ಶಾಖೆಯಾದ ಹರಿದ್ವಾರದ ಬಡೇ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರಪೂಜೆ, ಬಡೇಹನುಮಾನ್ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ, ಗಂಗಾಪೂಜೆ ಹಾಗು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬದರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಿದರು

Leave a Reply

%d bloggers like this: