0

“ಶ್ರೀರಾಮನವಮೀ ಉತ್ಸವ” 8th day

ಸಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ “ಶ್ರೀರಾಮನವಮೀ ಉತ್ಸವ” ಕೊನೆಯ ದಿನ, ನಿನ್ನೆ ರಾಮನವಮಿಯ ದಿವಸ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀಪಾದರು ‘ವಿಶೇಷಕಲಶಾಭಿಷೇಕ’ ಮಾಡಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ [...]

page 1 of 4